Tövsiyyə edirik

Vitrinlər

Карта музея

Muzeydəki vitrinlərin məzmunu və ekspozisiyaların yerləşmə Sxemi

Zalın mərkəzində 1, 2, 3 №-li vitrinlər yerləşmişdir:

1 - Azərbaycanda nəşr edilmiş mini kitablar.

2 - Mikrokitablar və nadir nüsxələr.

3 - Din ədəbiyyat mini kitabda.

Mərkəzdən solda 4-21 №-li vitrinlər yerləşmişdir:

4 - İnqilabdan әvvәlki Rusiya, Moskva, SSRİ vә RSFSR Konstitusiyaları, SSRİ Dövlәt Himni mini kitablarda.

5-6-7 - Puşkiniana mini-kitablarda, rus, sovet ədəbi klassikası mini kitablarda.

8 - Rus poeziyasının "Gümüş əsr"i, S.Yesenin, V.Vısotski, B.Okucava mini kitablarda.

9 - Leninqrad, Sankt-Peterburq və Kalininqrad şəhərlərində nəşr edilmiş mini kitablar.

10-11 - Keçmiş SSRİ-də və Rusiyada nəşr edilmiş dünya klassikası mini kitablarda.

12- Yekaterinburq şəhərində, Qərbi və Şərqi Sibirdə və Uzaq Şərqdə nəşr edilmiş mini kitablar.

13 - Permdə, şəhərdə nəşr edilmiş mini kitablar.

14 - İ.D.Sıtin adına Fondun (Moskva) nəşr etdiyi mini kitablar.

15 - Arxangelsk, Omsk, Tomsk şəhərlərində və "Poliqrafiya" jurnalının nəşr edilmiş mini kitablar.

16 - "Xudojestvennaya literatura" (Moskva) nəşriyyatının buraxdığı rus, sovet klassikası mini kitablarda.

17 - İncəsənət mini kitabda: kino, rəsm, kitab qrafikası və ekslibris.

18 - Rostov şəhərində, Şimali Qafqazda - Stavropol və Krasnodar vilayətlərində, Dağıstanda, Adıgeydə, Qaraçay-Çərkəsdə,

nəşr edilmiş mini kitablar.

19 - Tatarıstanda, Başqırdıstanda, Yuxarı, Orta və Aşağı Volqaboyuda nəşr edilmiş mini kitablar.

20 - SSRİ-də, Rusiyada və İspaniyada uşaqlar üçün nəşr edilmiş nadir mini kitablar. Ukraynada və Moldovada nəşr edilmiş mini kitablar.

21 - Miniatür kitab muzeyinin təsisçisi və yaradıjısı Z.T.Salahovaya ünvanlanmış avtoqraflar və ona ithaflar olan mini kitablar.

Zalın mərkəzindən sağda 22-37 №-li vitrinlər yerləşmişdir:

22 - Belarusda nəşr edilmiş mini kitablar.

23 - Latviyada, Litvada, Estoniyada və Polşada nəşr edilmiş mini kitablar.

24 - Gürcüstanda nəşr edilmiş mini kitablar.

25 - Özbəkistanda, Türkmənistanda, Qazaxıstanda, Tacikistanda və Qırğızıstanda nəşr edilmiş mini kitablar.

26-27 - Uşaq ədəbiyyatı Azərbayjanda, ABŞ-da, İspaniyada, Yuqoslaviyada, Vyetnamda, Almaniyada, İtaliyada və başqa ölkələrdə nəşr olunmuş miniatür kitablarda.

28 - İdman və olimpiya hərəkatı mini kitablarda.

29 - Qitələr, ölkələr, şəhərlər və atlaslar mini kitablarda.

30 - Kolumbiyada, Venesuelada, Argentinada, Peruda və Norvecdə nəşr edilmiş mini kitablar.

31 - ABŞ rəssamları tərəfindən Muzeyə hədiyyə edilmiş eksklüziv miniatürlər.

32 - Fransada, İtaliyada, İspaniyada, İsveçrədə və Bolqarıstanda nəşr edilmiş mini kitablar.

33 - Macarıstanda, Çexiyada, Slovakiyada, Serbiyada, Makedoniyada, Sloveniyada və Xorvatiyada nəşr edilmiş mini kitablar.

34 - Çin Xalq Respublikasında nəşr edilmiş mini kitablar.

35 - Keçmiş ADR və AFR-də nəşr edilmiş mini kitablar.

36 - ABŞ, İngiltərə və Kanadada nəşr edilmiş mini kitablar.

37 - Beynəlxalq kommunist hərəkatının mərhələlərini əks etdirən mini kitablar, XX yüzilliyin görkəmli xadimlərinin bioqrafiyaları və əsərləri.

 

 
Populyar
 

Yeniliklər

 

Ünvan

Bakı, AZ1004,
İçəri Şəhər,
1-ci Zamkovskiy dön., 67

Tel.: (994 12) 492 94 64
Faks: (994 12) 493 19 02
Mob.: (994 50) 327 10 11

E-mail:office@minibooks.az

Əlaqə

Contact form submitted!
We will be in touch soon.